Monthly Archives: Novembre 2011

TÈCNICS QUE US FALTA FER EL BLOC COMÚ DEL NIVELL 2 !!!

FULL INS-PT091102BCBCESPLUGUES-11-A

PT-TRIPTIC-PT091102BCBCESPLUGUES-11-A

Us annexo el tríptic i full d’inscripció.

Termini per rebre la documentació a la federació: 30 de novembre !!!!

Proves específiques d’accés als ensenyaments esportius.

Aqui teniu la web on trobareu tota la informació per poder realitzar les proves.

RESOLUCIÓ ENS/2737/2011, de 14 de novembre, per la qual es convoquen les proves específiques d’accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats. (Pàg. 59854)
https://www.gencat.cat/diari/6012/11318004.htm

Presentació Freeride pirineus 2012

ÚLTIM CURS DE TÈCNIC NIVELL 1 DEL PERÍODE TRANSITORI

ÚLTIM CURS DE TÈCNIC NIVELL 1 DEL PERÍODE TRANSITORI

(BLOC COMÚ, BLOC ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES)


TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 23 DE NOVEMBRE 2011

A qui va adreçat aquest curs:
1) Alumnes que han sol·licitat la “validació” del Nivell 1 de tècnic d’esport en Piragüisme.
2) Alumnes que van cursar en anys anteriors un curs de Tècnic Nivell 1 però no el tenen acabat. Aquests alumnes van realitzar algun dels blocs del Nivell 1 però els queda pendent algun bloc sencer o alguna assignatura d’algun d’aquests blocs.
3) Alumnes que estan cursant actualment el Bloc específic i Pràctiques del Nivell 1 2011-2012.
IMPORTANT: en aquest curs no es poden inscriure persones que no estiguin incloses en algun d’aquests 3 grups anteriors.
CANVI DE PLA D’ESTUDIS L’ANY 2013
L’any 2013 canvia el Pla d’estudis en relació als cursos de tècnics de Piragüisme. Fins l’any 2012 el Piragüisme estarà dins el Període Transitori però a partir del 2013 passarà a ser un “Cicle Formatiu de Grau Mitjà de tècnic en Piragüisme”. Aquesta titulació constarà de 2 nivells que es faran en 1 ó 2 anys.


PERQUÈ ÉS IMPORTANT PODER OBTENIR LA TITULACIÓ DE NIVELL 1 ABANS D’AQUEST CANVI DE PLA D’ESTUDIS?

1r. No serà convalidable el Nivell 1 que no estigui completat
Segons ens ha informat l’Escola Catalana de l’Esport, si no es té completada la titulació de Nivell 1 (B.C., B.E. i P.P.), qui vulgui fer el Grau Mitjà, no li servirà cap d’aquests blocs, i suposadament s’haurà de començar de 0. Qui regeix aquestes decisions és el Ministerio de Educación.


2n. Nombre d’hores

Actualment el nombre d’hores Nivell 1 és de 295 h. (B.C.: 45 hores, B.E.: 100 hores, P.P.: 150 hores). El nombre d’hores del 1r nivell del CF grau mitjà serà de 420 h. aprox. Per tant, hi haurà una diferència de 100 hores.


3r. La capacitació professional canviarà

El primer nivell d’aquests estudis capacitarà per promoure activitats de piragüisme i acompanyar en la pràctica del piragüisme però sota la supervisió de personal tècnic o professional. Tindrà una durada aproximada de 420 hores. Si se supera el curs, s’obtindrà el certificat de primer nivell en piragüisme.
Per tant el 1r nivell del C.F. Grau Mitjà només servirà per supervisar activitats al costat d’un tècnic amb la titulació del C.F. Grau Mitjà (haver superat els 2 nivells) o per un tècnic amb Nivell II, que se li convalidaria el CF grau mitjà sencer.
CF GRAU MITJÀ D’ENSENYAMENT D’ESPORTS
1r nivell)
El primer nivell d’aquests estudis capacitarà per promoure activitats de piragüisme i acompanyar en la pràctica del piragüisme sota la supervisió de personal tècnic o professional. Tindrà una durada aproximada de 420 hores. Si se supera el curs, s’obtindrà el certificat de primer nivell en piragüisme.
2n nivell)
El segon nivell capacita per conduir activitats i organitzar-les. Té una durada de 550 hores aproximadament.
CONVALIDACIONS A PARTIR DE L’ANY 2013
Nivell I (Període transitori actual) = 1r nivell CF Grau Mitjà en tècnic d’esport en Piragüisme
Nivell II (Període transitori actual) = 2n nivell CF Grau Mitjà en tècnic d’esport en Piragüisme
Nivell III (Període transitori actual) = CF Grau Superior en tècnic d’esport en Piragüisme


ÚLTIM CURS DE TÈCNIC NIVELL I   2011-2012
Annexo el tríptic del Curs + Full inscripció
BLOC COMÚ
Lloc: Esplugues de Llobregat
Dates: 12 al 28 de gener 2012.
Dies: Dijous tarda, divendres tarda i dissabte matins
Preu assignatura: 23,95 € per crèdit
BLOC ESPECÍFIC
Lloc: dependrà d’on s’inscrigui la gent
Dates: 27 desembre 2011 al 18 gener 2012
Dies: es buscaran caps de setmana
Preus assignatura: 23,95 € per crèdit
PERÍODE DE PRÀCTIQUES
Lloc: clubs i empreses adherides
Dates: 1 febrer al 30 de desembre 2012
Requisits:
– Cal haver superat tot el Bloc Específic
– Cal haver superat tot el Bloc Comú
FEU LA MÀXIMA DIFUSIÓ D’AQUESTA INFORMACIÓ QUE CONSIDEREM MOLT IMPORTANT.

AQUELLS QUE HI ESTIGUEU INTERESSATS:
ENVIEU-NOS UN E-MAIL AMB EL VOSTRE NOM I COGNOMS + TELÈFON MÒBIL ABANS D’AQUEST DIMARTS DIA 15 DE NOVEMBRE DE 2011 A LES 14 H. I ENS INFORMEU DE QUINA PART US FALTA PER COMPLETAR EL NIVELL 1.