Monthly Archives: Setembre 2009

Calendari electoral

CALENDARI ELECTORAL

23/09/09 : Nomenament Junta Electoral
23/09/09 : Constitució Junta Electoral
24 al 27/09/09 : Exposició del cens a l’oficina de l’AEP
28/09/09 : Reunió de la Junta Electoral. Aprovació del cens electoral
29/09/09 : Dimissions junta directiva actual.
29 al 9/10/09 : Presentació de candidatures (podeu omplir el model corresponent que podeu trobar a l’oficina de l’AEP
13/10/09 : Reunió membres Junta Electoral. Proclamació de candidats. Es penjaran a l’oficina de l’AEP
24/10/09 : Assamblea General Extraordinària. Elecció de membres
30/10/09 : Reunió membres comissió directiva. Constitució de la Comissió directiva.